Opari nautikoen zerrenda

Opari nautikoen zerrenda

Oparitu seha odisea oso bihurtua. Gero eta gehiago kostatzen zaigu nahi dugun edo estimatzen dugun pertsonarentzat ezin hobea den oparia aurkitzea. Baina pertsona hori itsasoaren, nautikaren eta nabigazioaren zale amorratua bada, zorteko zaude. Suministros Marinos...